วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

การใช้ คำสั่ง countif ใน ms excel

function COUNTIF เป็นอีก function ที่ช่วยให้นับข้อมูลตามเงื่อนไขที่เรากำหนดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและน่าใช้มาก ซึ่งมีรูปแบบการใช้คือ
                                             =COUNTIF(ช่วงข้อมูลที่ต้องการนับ,"เงื่อนไข")
ตัวอย่างการใช้


A B C D
A5-1-0001 21-พ.ค.-07 19-พ.ค.-07 2
A5-1-0002 20-พ.ค.-07 19-พ.ค.-07 1
A5-1-0003 21-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 3
A5-1-0004 20-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 2
A5-1-0005 20-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 2
A5-1-0006 19-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 1
A5-1-0007 23-พ.ค.-07 19-พ.ค.-07 4
A5-1-0008 20-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 2
A5-1-0009 24-พ.ค.-07 18-พ.ค.-07 6
A5-1-0010 20-พ.ค.-07 17-พ.ค.-07 3
ต้องการนับจำนวนวันในคอลัมน์ D ว่า มีผลต่างที่ 1 วันกี่รายการ ก็เขียนเงือนไขใน function ดังนี้
                          
                                        =COUNTIF(D1:D10),"1")
                                        จะได้ผลลัพธ์คือ 2

เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการนับจำนวนวันในคอลัมน์ D ว่า มีผลต่างที่ 2 วันกี่รายการ ก็เขียนเงือนไขใน function ดังนี้

                                        =COUNTIF(D1:D10),"2")
                                        จะได้ผลลัพธ์คือ 4

ที่เหลือนอกเหนือจากนี้คงเป็นท่านที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กันต่อนะครับ


credit: www.narongrit.net